Support
www.purandar.net
02 990 8683, มือถือ 089 819 3724 ทุกวัน
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กิจกรรม พุทธวจน

วันที่: 29-01-2013

รัก ศรัทธา ตถาคต 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

  


 

 


 

 

ภาพงาน พุทธวจนโลก ที่ห้อง Bangkok Convention Center เซ็นทรัล ลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2556

 


 ร่วมติดตามการเผยแผ่รพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน

 

ทุกค่ำวันเสาร์ เริ่มเวลา 19.30 น. เป็นต้นไป หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่าน www.wantapp.com

 

ที่วัดนาป่าพง คลอง 10 ธัญบุรี ปทุมธานี

 

โดย พระอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

 

  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ ขอเป็นกำลังในการรักษา พระพุทธศาสนา

ด้วยการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่คำสอนของ ตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน พุทธวจน คือธรรม และวินัย ที่ทรงประกาศไว้ บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้ว

 

10 พระสูตรของความคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

 

1. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด

2. แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา

3. คำพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน

4. ทรงบอกเหตุแห่งความอันตรธานของคำสอนเปรียบด้วยกลองศึก

5. ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น

6. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้

7. สำนึกเสมอว่าตนเองเป็นเพียงผู้เดินตามพระองค์เท่านั้น ถึงแม้จะเป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตาม

8. ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไป

9. ทรงบอกวิธีแก้ไขความผิดเพี้ยนในคำสอน

10. ทรงตรัสแก่พระอานนท์ ให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไป 

 

                    

                    

                   

 

                    

 

                                              

หมายเหตุ; คัดลอกมาจากแผ่นพับวัดนาป่าพง

 


 

 

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่ด้วยการเผยแพร่ “พุทธวจน” คำสอนของตถาคต อรหังตสัมมาสัมพุทธะ ด้วยความหวังว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมคำสอนของพุทธศาสนา และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
ให้มีการจัดการที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์     

สำนักงาน                 เลขที่ 50/1034 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์/โทรสาร        02 990 8683 (9.00 - 17.30)
มือถือ                       089 819 3724 (ทุกวัน)