Support
www.purandar.net
02 990 8683, มือถือ 089 819 3724 ทุกวัน
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

  

 

Terms and Conditions

คำนิยาม
-          “ห้างฯ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
-          “บริษัท” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ อาจใช้แทนกันได้
-          “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของห้างฯ ที่ได้ตกลงทำธุรกิจร่วมกัน หรือโดยทำหนังสือคู่สัญญาที่มีลายเซ็นของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการด้วยกัน ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อใช้เป็นหลักฐานพันธกิจระหว่างกันว่าจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และราคาเป็นกันเอง โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือ ลูกค้าของลูกค้าอีกทีหนึ่ง ที่เรียกว่า “ผู้บริโภค” ที่ต้องการสินค้าที่ดีที่สุด ตามความพึงพอใจ
-          “ผู้รับบริการหรือผู้สนใจ” หมายถึง ผู้ให้ความสนใจสินค้า หรือผู้อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงซื้อสินค้าหรือทำธุรกิจกับทางห้างฯ
-          “เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย” หมายถึง ผู้แทนของห้างฯ ที่ไปพบผู้ที่คาดหวัง ผู้รับบริการ หรือผู้สนใจโดยมีวัตถุประสงค์ว่าจะเปลี่ยนแปลงภาพของผู้คาดหวัง ผู้รับบริการ และผู้สนใจให้เป็นลูกค้า
ติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์
สำนักงานขาย       50/1034 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์/โทรสาร   02 990 8683
ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทุกวัน
ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
-          หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนกลางฝ่ายบริหารงานขาย 02 990 8683 และ 089 819 3724 
-          ส่งอีเมล์โดยตรงมาที่ E-mail; purandar_coffee@hotmail.co.th
-          เขียนข้อความลงในส่วน comment ในเว็บไซด์
 
1.       ลิขสิทธิ์
ร้านค้าออนไลน์หรือเว็ปไซด์ www.puradnar.net รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดจัดทำขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานขาย (Marketing) เพื่อโปรโมทสินค้าของทางห้างฯ แต่ถือว่ายังเป็นเพียงเว็ปไซด์อย่างไม่เป็นทางการของทางห้างฯ
2.       ข้อมูลลูกค้า
รายชื่อของลูกค้าและผู้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของห้างฯ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
การเขียนข้อความในส่วน Comment ที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงลงในเว็ปไซด์ www.puradnar.net ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือห้างฯ ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงการพยายามเข้าถึงข้อมูล การแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรายชื่อ ถือเป็นสิ่งผิดกฏหมายและจะถูกลงโทษตามกฏหมาย
ทางห้างฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการดูแลและเก็บรักษารายชื่อและรหัสของผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่เขียนข้อความในส่วน Comment ของ www.purandar.net ไว้เป็นความลับและจำกัดการเข้าใช้งานที่คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รายชื่อและรหัสของคุณ
ทางห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการระงับการให้บริการ ยกเลิกรายชื่อลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่เขียนข้อความลงในส่วน comment หรือทำการย้ายหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกการให้บริการออนไลด์นี้
3.       รายละเอียดสินค้า
เว็ปไซด์นี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารงานขายของห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจกาแฟสำเร็จรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตกาแฟปรุงสำเร็จหรือใช้ในกิจการอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการนำเสนอสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่พยายามนำเสนอข้อมูลของสินค้าให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามทางห้างฯ ไม่สามารถรับประกันว่ารายละเอียดหรือเนื้อหาของสินค้าดังกล่าว จะไม่มีข้อบกพร่อง หรือจุดผิดพลาดเลย ดังนั้นผู้สนใจหรือผู้รับบริการควรติดต่อกับเจ้าที่ฝ่ายขายโดยตรงเพื่อขอทราบเงื่อนไขการคืนสินค้า
รูปภาพที่ปรากฏในเว็ปไซด์เป็นสิ่งที่ถูกตกแต่งขึ้นเพื่อความสวยงามไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้
4.       ราคา
ราคากาแฟสำเร็จรูปในเว็ปไซด์ เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดกาแฟสำเร็จรูปในต่างประเทศ โดยทางห้างฯ จะใช้ราคาตามใบเสนอราคา (Quotation) ซึ่งระบุระยะเวลาของราคาสินค้าเป็นหลักในการซื้อขาย
5.       เงื่อนไขการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า
การสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้โดยตรงและให้ยึดตามรายละเอียดของเงื่อนไขในใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มของทางห้างฯ
6.       การปฏิเสธการรับประกันของข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานขายของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์ได้จัดทำเว็ปไซด์นี้ รวมถึง ข้อมูล รูปภาพ เนื้อหา และรายละเอียดต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอสินค้าของทางห้างฯ ซึ่งมีความหมายโดยตรงตามที่ระบุ และไม่ได้แสดงหรือรับรองว่ามีความหมายเป็นนัยยะใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนำเสนอนี้ ผู้รับบริการหรือผู้สนใจยอมรับว่าการใช้เว็ปไซด์นี้ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
จากข้อบัญญัติที่กฏหมายบังคับใช้ตามกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ จะไม่รับรองถึงการตีความหมายเป็นนัยยะใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่การรับประกันสินค้าจากการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม ห้างฯไม่รับรองการใช้เว็บไซด์ และข้อมูล เนื้อหา วัตถุ ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซด์ว่าจะทำให้ระบบเซิฟเวอร์ของคุณ หรืออีเมล์ที่ส่งจากห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์ sales@purandar.net และ/หรือ sales@purandarcoffee.com นั้น ปลอดภัยจากไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆอย่างสิ้นเชิง โดยห้างฯจะไม่ทำการรับผิดชอบใดๆแก่ผู้เสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซด์นี้ รวมทั้งข้อมูล เนื้อหา วัตถุ ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซด์ โดยไม่จำกัดทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น


 

 

 

ไม่พบ

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์     

สำนักงาน                 เลขที่ 50/1034 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์/โทรสาร        02 990 8683 (9.00 - 17.30)
มือถือ                       089 819 3724 (ทุกวัน)