Support
www.purandar.net
02 990 8683, มือถือ 089 819 3724 ทุกวัน
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

www.purandar.net

 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์ คือบริษัทนำเข้าสินค้าบริโภคจากประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ซึ่งให้บริการหลักด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee), กาแฟปรุงสำเร็จ (Instant Coffee Mix), และกาแฟคั่ว-บด (Roasted Ground Coffee)

               กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง (Spray Dried Instant Coffee) คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดกาแฟ (Coffee Bean) ให้มีลักษณะเป็นผง สามารถละลายในน้ำร้อนได้ทันที สะดวกในการชงหรือดื่ม ซึ่งการผลิตกาแฟสำเร็จรูปชนิดนี้คือการทำกาแฟคั่ว-บด แล้วสกัดเอาน้ำกาแฟเข้มข้น นำมาผ่านการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ้นฝอย (Spray Drier) จนได้กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง มี 3 ชนิด คือ กาแฟโรบัสต้า 100%, กาแฟโรบัสต้าผสมอราบิก้า (กาแฟสำเร็จโรบัสต้า 90% ผสมกับกาแฟสำเร็จรูปอราบิก้า 10%) และกาแฟสำเร็จรูปผสมอราบิก้า 20% (กาแฟสำเร็จรูปโรบัสต้า 80% ผสมกับ กาแฟสำเร็จรูปอราบิก้า 20%)
                  วัตถุดิบกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงนี้เหมาะสำหรับนำไปเป็นส่วนผสมของกาแฟปรุงสำเร็จ (3 IN 1) เพราะมีค่าทางเคมีและคุณสมบัติที่ผลิตมาเพื่อกาแฟพร้อมดื่มโดยเฉพาะ
                  นอกจากจำหน่ายวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์ให้บริการผลิตกาแฟปรุงสำเร็จตามสูตรของทางห้างฯ ที่มีอยู่ 3 สูตร ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิด กาแฟสำเร็จรูปผสมอราบิก้า 20% (กาแฟโรบัสต้า 80% ผสม กาแฟอราบิก้า 20%) หรือตามสูตรของผู้ประกอบการเอง โดยทางห้างฯ เป็นผู้ดำเนินการเรื่องผสมอาหาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (ตามความต้องการของผู้ประกอบการ) จดทะเบียนอาหาร (ขอ อ.ย.) ทุกขั้นตอนของสินค้าเพื่อลดความยุ่งยากของผู้ประกอบการและให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ทันที
ทางห้างฯ เลือกสถานที่ผลิตกาแฟพร้อมดื่มที่เป็นบริษัทผลิตสินค้าบริโภคชั้นนำของประเทศ

 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูรันด้าร์

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่าอยู่ด้วยการเผยแพร่ “พุทธวจน” คำสอนของตถาคต อรหังตสัมมาสัมพุทธะ ด้วยความหวังว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การส่งเสริมคำสอนของพุทธศาสนา และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม

ให้มีการจัดการที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพูรันด้าร์     

สำนักงาน                 เลขที่ 50/1034 หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์/โทรสาร        02 990 8683 (9.00 - 17.30)
มือถือ                       089 819 3724 (ทุกวัน)